Vastberaden CF te verslaan

Onder vaste acties wordt verstaan de verkoop van apen door
vrijwilligers in het hele land.
De aap is het symbool van de stichting Muco & Friends. Wij vinden het belangrijk dat bij de verkoop van apen ook uitleg wordt gegeven aan de ziekte CF en welke ontwikkelingen er momenteel zijn in de medische wetenschap over CF. Buiten de verkoop van apen worden er ook nog verschillende andere knuffels verkocht. Een overzicht van de apen en knuffels die worden aangeboden vindt u terug in de webwinkel op deze site. Vaste acties wordt ook gezien de acties die uitgevoerd worden door onze ambassadeurs. Er zijn drie ambassadeurs en wat zij doen vindt u terug op deze site bij het kopje“Stichting Muco & Friends” bij “Samenwerking”.
De vaste acties zijn dus landelijke acties, maar door onze ambassadeurs hebben ze ook een internationaal karakter. De ambassadeurs hebben contacten in het buitenland waardoor de aapverkoop soms ook in het buitenland plaats vindt.

Onze ambassadeur Jason Bouman winnaar van het programma Bloed, Zweet en Tranen
vraagt bij zijn optredens aandacht voor Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).

Tijdens de 6 weken durende Zomertour in Spanje verkoopt hij bij zijn optredens
Muco Monkey de CF knuffelaap de mascotte van Muco & Friends.
Dit levert elk jaar weer opnieuw een geweldig bedrag voor onderzoek op
!
De Zomertour start elk jaar met het uitdelen van apen in een ziekenhuis. Ook bij rondleidingen in het laboratorium, en bij het in ontvangst nemen van een cheque is Jason in functie. 


 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

In Memoriam.


Niels Peeters was onze ambassadeur in het buitenland en heeft Muco Monkey bekent gemaakt in tal van landen!
Vooral bij artiesten in het buitenland wist Niels aardig haar weg te vinden!
Zij was een genie in het organiseren van grote benefiet acties!
Ook scholenacties konden we gerust aan Niels overlaten!

__________________________________________________________________________

Jari en Puck helpen mee
met apen inpakken (als ze het niet te druk hebben op school en sport) 
En nemen ook cheques in ontvangst.

_______________________________________________________________________________

Graag stel ik mij even aan u voor:

Ik ben Denise, geboren op 04 februari 1998 en woonachtig in de provincie Groningen. De reden dat ik mij graag inzet als ambassadeur voor Stichting Muco & Friends is dat ik zelf ook CF heb. Helaas heb ik twee verschillende mutaties waarvan 1 niet erg vaak voorkomt. Dat is ook precies de reden waarom ik meer bekendheid wil voor CF en meer geld wil inzamelen voor onderzoek. Hoe meer onderzoek er komt hoe dichterbij de stap dat CF niet staat voor Cystic Fibrosis maar voor Cure Found! En ik hoop dat ik dat nog kan en mag mee maken! Mijn inzet zal zich vooral richten op
Noord Nederland

                                              
___________________________________________________________________________

Een andere vaste actie is de sponsoractie Aap in actie.
Bedrijven worden mede beoordeeld of zij ook maatschappelijk betrokken zijn.
Door Aap in actie kunnen bedrijven apen inkopen bij Muco & Friends en vervolgens de apen doneren aan kinderen in 
ziekenhuizen of revalidatiecentra. Het geld dat dit oplevert gaat ook naar de twee onderzoeken die gesteund worden door Muco & Friends. Wanneer bedrijven besluiten om mee te doen aan deze actie kopen zij de apen en wij dragen zorg voor de distributie van de gedoneerde apen naar kinderen in ziekenhuizen of revalidatiecentra.