Om zoveel mogelijk informatie te geven over de doelstelling en werkwijze
van Stichting Muco & Friends, maar ook om zoveel mogelijk informatie te ontvangen
van mensen die betrokken zijn het onderwerp, maken wij gebruik van zoveel mogelijk communicatiemiddelen.
Hieronder volgt een opsomming van de communicatiemiddelen.

Website De Stichting Muco & Friends heeft een eigen website:
www.mucofriends.com

Op de website vindt u alle informatie over de Stichting. 

Facebook: www.facebook.com/stichtingmucofriends/

Dit is een belangrijk communicatiemiddel om berichten uit te wisselen over ontwikkelingen CF of lopende acties.

Twitter: www.twitter.com/Verrassingstas/

Twitter wordt gebruikt voor aanbiedingen uit de webwinkel.
 

Persberichten: soms zijn er berichten in de kranten die van belang zijn voor de Stichting.
Dit kan gaan om lokale acties of berichten die van belang zijn voor de onderzoeken naar CF.
Contactformulier en aanmeldformulier.


Het contactformulier is bedoeld om vragen en/of opmerkingen door te kunnen geven aan de stichting.
Dit kunnen vragen zijn van uiteenlopende aard.
Het aanmeldformulier is bedoeld om je aan te melden als vrijwilliger, sponsor of om een actie aan te melden. Hieronder kunt u naar het: - Contactformulier - Aanmeldformulier