Het inzamelen van geld voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar CF en het organiseren van publieksacties om CF onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

Muco & Friends verkoopt apen en het geld dat wordt opgebracht door Muco & Friends wordt overgemaakt naar wetenschappelijk onderzoek.
Momenteel steunt de stichting twee onderzoeken, te weten het onderzoek “Helpende handen om CF te genezen” van Professor Ineke Braakman en we ondersteunen de projecten van dhr. Jeffrey Beekman.
(Bij het kopje “Onderzoek” vindt u meer informatie over deze twee onderzoeken)

De gehele organisatie is zo neergezet dat iedereen belangeloos een bijdrage levert aan de doelstelling van de stichting.

Wat doet het bestuur:

Het bestuur draagt zorg voor het goed functioneren van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie.
Hieronder valt ook de financiële verantwoording.

De stichting is in 2013 opgezet en ziet er als volgt uit:

Bestuur:
- Dennis Zuiderwijk - voorzitter
- Cobi Zuiderwijk - penningmeester
- Eli de Vries - secretaris
- Kirsten Sahassanondha - lid
- Cootje van Strij de Regt - lid

Ambassadeurs Vrijwilligers Sponsoren

De functie van de ambassadeurs is bekendheid geven aan CF door eigen acties te organiseren.

Momenteel hebben wij vier ambassadeurs, te weten:
- Jari en Puck
- Niels Peeters
- Jason Bouman

- Vrijwilligers:

Vrijwilligers zijn mensen die zich opgegeven hebben via het aanmeldingsformulier om zich in te zetten om apen te verkopen en daarmee geld in te zamelen voor de Stichting.
Ieder bijdrage die zij leveren telt mee om CF te genezen.
Om een voorbeeld te geven van het werk van een vrijwilliger kunt u doorklikken op de volgende link en laten we een van de vrijwilligers aan het woord.

Ten slotte de sponsoren.

Dit zijn bedrijven die jaarlijks veel apen afnemen voor diverse doeleinden.
Hieronder komt u bij de link waar we een overzicht hebben gemaakt van de sponsoren.
Sponsoren zijn ook bedrijven die goederen afstaan aan de Stichting die bij loterijen gebruikt worden als prijzen.

De Stichting Muco & Friends heeft een ANBI status, dat betekent dat zij vrijgesteld zijn
van de betaling van BTW en dat zij jaarlijks een overzicht maken van hoeveel geld is binnengekomen
en waar het geld aan besteed is.
Onder het kopje Acties kunt u bij geldstromen het overzicht zien.

Praktische informatie Stichting Muco & Friends:

GIRO: NL21 INGB 0006 1429 43
KvK- nummer: 58592997