PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Muco & Friends kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Muco & Friends en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Muco & Friends verstrekt.
Muco & Friends kan de volgende persoonsgegevens verwerken.
-Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

WAAROM MUCO & FRIENDS GEGEVENS NODIG HEEFT
Muco & Friends verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Muco & Friends uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOELANG MUCO & FRIENDS GEGEVENS BEWAART
Muco & Friends bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Muco & Friends verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zal vooraf uw toestemming worden gevraagd.