De Stichting Muco & Friends werkt nauw samen met een aantal mensen en bedrijven.

We werken zeer nauw samen met onze:

     -    Ambassadeurs
     -    Vrijwilligers
     -    Sponsoren

Waaruit bestaat het werk van deze mensen of bedrijven. 

De ambassadeurs zijn mensen die een bijzondere verrichting doen voor de Stichting.

Momenteel hebben wij vier ambassadeurs, te weten

     1. Jari en Puck
     2. Niels Peeters
     3. Jason Bouman
     4. Denise Wierdema

Klik op de naam van de ambassadeurs en dan kunt u hun persoonlijke verhaal lezen waarom zij zich inzetten voor de Stichting en hoe zij in aanraking zijn gekomen met de Stichting. 

Vrijwilligers zijn mensen die zich opgegeven hebben via het aanmeldingsformulier om zich in te zetten om apen te verkopen en daarmee geld in te zamelen voor de Stichting. Ieder bijdrage die zij leveren telt mee om CF te genezen. Om een voorbeeld te geven van het werk van een vrijwilliger kun je doorklikken op de volgende link en laten we een van de vrijwilligers aan het woord.

Ten slotte de sponsoren.
Dit zijn bedrijven die jaarlijks veel apen afnemen voor diverse doeleinden.
Hieronder komt u bij de link waar we een overzicht hebben gemaakt van de sponsoren.
Sponsoren zijn ook bedrijven die goederen afstaan aan de Stichting die bij loterijen gebruikt worden als prijzen.

Verder is er een nauwe samenwerking met het Zeldzame Ziekte Fonds (ZZF). Deze samenwerking bestaat uit het elkaar informeren over acties en aanvragen van onderzoeken in het kader van CF.